Avsnitt

AVSNITT 9 – DET OKÄNDA

 

 

Är vårt Universum bara en del av något ännu större? (Credit: Harald Ritsch/Science Photo Library)

Är vårt Universum bara en del av något ännu större? (Credit: Harald Ritsch/Science Photo Library)

Vi firar slutet på Professor Magentas mörkertriologi med att absorbera dig in i ett totalmörker där vi spelar en symfoni med klanger av multipla universum, Malevich, strängteori, chiaroscuro och mörk energi. 

Vi pratar med ljud- och videokonstnären Tor-Finn Malum Fitje om mörkret som metafor och hur mörkrets olika skepnader avspeglats i konsten. I såväl den äldre som den moderna konsthistorien har förhållandet till mörker problematiserats av, och fascinerat samtiden. Det rent tekniska mörkret är också återkommande, inte minst för videokonsten och dess ”Black box”. 

Med Uppsalaprofessorn Ulf Danielsson, bl a känd från På spåret, pratar vi mörk energi, orsaken till Universums accelererande expansion. Vi lär oss om det som står på Ulfs svarta tavla, strängteori, och om hur Einstein utan att själv förstå det var den som först introducerade mörk energi i fysiken. Ulf försöker även övertyga Rickard och Katarina om att ett oändligt antal universum inte är så konstigt som det först kanske låter, och nu är vi nyfikna på vad du tycker!

AVSNITT 8 – DIT LJUSET INTE NÅR

Undersea_volcano_NOAA

Undervattensvulkan (bild från NOAA)

I det andra avsnittet i Professor Magentas mörkertriologi tar vi oss till de mest outforskade trakterna vi kan föreställa oss. Om ljus står för klarhet och upplysning, så är detta avsnitt det svartaste svart. 

Johan Lind, biolog på Stockholms universitet och känd naturfotograf, kommer åter till studion! Johan medverkade i avsnittet om symmetrier i djurvärlden och språk, som var väldigt uppskattat er lyssnare. I detta avsnitt berättar Johan för Rickard och Katarina om livet i djuphavet. Han berättar bl a om hur livet anpassat sig till mörker, avsaknad av växtlighet och om livets uppkomst.  Johan tipsar om fascinerande djurarter och även om en forskningsprojekt som öppet visar filmerna från sina exkursioner i Marienergraven.

Otaliga observationer tyder på att vårt universum till störst del består av något vi inte kan se i våra teleskop. Denna så kallade mörka materia, som inte interagerar med fotoner, och därför är osynlig för oss, kan inte vara av den sort som vi är uppbyggda av, utan måste vara av ett helt annat exotiskt slag. Vi vet ännu väldigt lite om den mörka materians egenskaper och om den ens existerar, eller om det finns andra förklaringar till de gåtfulla observationer som gjorts. Rickard intervjuar Sara Strandberg som är partikelfysiker och jobbar på CERN med mörk materia. Sara berättar om hur mörk materia-problemet uppdagades, om de olika teoretiska modellerna som finns och som forskarna just är i full färd med att testa. Hon berättar även om hur det går till att experimentellt testa teorierna som partikelfysiker, och om vad det skulle kunna vara om det inte är en ny typ av materia.

AVSNITT 7 – VÅRT INRE MÖRKER

Hanna_Arendt_graffiti

Det här är Professor Magentas första avsnitt i en trilogi om mörker, ett ackompanjemang till vårfågelsången och de stundande sommarkvällarna. I detta avsnitt beger vi oss in djupt under ytan på oss själva med siktet inställt på vårt inre mörker. 

Vi undersöker först otrygghet med psykologidoktoranden Joel Gruneau Brulin som forskar på religion och välfärd. Han berättar om anknytningsteori, om korrelationer mellan naturkatastrofer och religiositet och om hur man utför psykologiska experiment.

Professor Magentas populära husfilosof, Sara Packalén, berättar sedan om ondska och om hur filosofer på olika sätt försöker karakterisera och förstå vad ondska är. Vi talar om förintelsen och om hur en diskussion om ondska föddes ur Hannah Arendts tolkning av den berömda Eichmann-rättegången i Israel 1961.

Dessa allvarliga samtal kompletteras med italiensk housemusik. Mellan intervjuerna får vi njuta av Luca Gerlins låt ”Skyline”. Som vanligt spelar vi även mellanspel av jazzkompositören Sebastian Bergström. Välkommen in i mörkret!

AVSNITT 6 – HAVET OCH VÅGOR

black_waterVågor och hav har en nästintill magisk dragningskraft och har inspirerat och fängslat människor i årtusenden. I detta avsnitt av Professor Magenta ger vi både oss ut både på det obarmhärtiga havet och sedan rätt ut i rymden till de mest avlägsna delarna av universum. Vi pratar om marinekologi, gravitationsvågor och konst! 
 
Östersjön utgör med sitt bräckta vatten ett otroligt känsligt hav samtidigt som det är en viktig resurs för oss som bor längs dess stränder. Vi pratar om Östersjöns känsliga ekologi, om vågor, sjögräs och arternas anpassning med Sofia Wikström som är forskare på Stockholms universitets Östersjöcentrum och som arbetar inom projektet The Baltic Eye. Sofias älskar att dyka och berättar också om livet under vattnet – om bakterier, algblomning, och svenska delfiner. Avslutningsvis berättar hon om hur vi kan rädda Östersjön! 
 
Miriam Johannesson går på Konstfack med inriktning Ädellab och har även en bakgrund inom estetik. Miriam berättar om våra föreställningar om havet och vad som göms i dess djup. Hon gör detta genom att bl a berätta om äldre tiders kartor och fantasifulla sjöodjur. Hon berättar även om två moderna konstnärer med en nära relation till havet, varav en med största sannolikhet försvunnit på havets djup. Miriam har även med sig några av sina smycken och de objekt hon använder för att gjuta i. Hon använder sig av en anrik teknik som har en djup koppling till havet!
 
Carl-Johan Haster forskar på gravitationsvågor inom projektet LIGO. Gravitationsvågor observerades för första gången i september 2015 och utgör ytterligare en pusselbit i Einsteins kanske viktigaste arv: den allmänna relativitetsteorin. Carl-Johan berättar bl a  om den spännande tiden då observationen först gjordes. Han berättar också om sin egen forskning som handlar om att ta reda på så mycket som möjligt om de extremt kraftfulla källor som gav upphov till vågorna. 
 
Vi har även äran att spela dansvänliga ”This is the momenth” med den Stockholmsbaserade DJn och producenten TowLie! Missa inte detta avsnitt!

Prenumerera/Lyssna på vår podcast via iTunes/Podcaster eller lyssna direkt här:

AVSNITT 5 – HJÄRNAN

brain_sketch_fullI detta avsnitt av Professor Magenta ger vi oss in i den mänskliga hjärnan! Dagens hjärnforskning, en ocean av till stor del outforskat territorium och som sträcker sig över otaliga forskningsområden, är hetare än någonsin! Stora projekt som The Blue Brain Project i Europa och BRAIN initiative i USA vittnar om beslutsfattarnas övertygelse om hjärnforskningens relevans. Nu är tiden inne för mänskligheten att på allvar bege sig mot en ny kunskapsrevolution!
 Julia Uddén är en ung hjärnforskare med imponerande erfarenhet. Hon berättar om sin forskning som rör sig i gränslandet mellan matematik, lingvistik, psykologi och neurovetenskap! Katarina och Julia kommer att prata om hjärnscanningstekniker och alienspråk! Julia berättar även om hjärnan ser ut ur ett makro-, meso- och mikroperspektiv, och berättar om vilka olika typer av forskningsfrågeställningar olika discipliner öppnar upp för.
 Vi beger oss sedan till Genève där Rickard intervjuar Taylor Newton. Han är doktorand i ”The Blue Brain Project”, och har en bakgrund inom robotteknik. Hans forskning handlar om att simulera delar av en råtthjärna! För att utveckla sina avancerade datormodeller använder Taylor sig av data från experiment där fluorescerande vätska visar aktiviteten i en levande råttas hjärna! Hjärnan är ett extremt komplext nätverk av hjärnceller och Taylor förklarar också viktiga begrepp som synapser, axoner och dentriter, samt de senaste rönen om vad minne är och hur de lagras.
 Dessutom möter Rickard och Katarina Professor Magentas husfilosof Sara Packalén, och pratar om medvetande och huruvida medvetandet går att reducera till enbart fysiska processer eller om det finns något mer utanför ramen för vad vi någonsin kan förstå.
Vi har även äran att premiärspela Stockholmsbaserade Era Isabels nya låt Endless Space! Missa inte detta avsnitt!

Prenumerera/Lyssna på vår podcast via iTunes/Podcaster eller lyssna direkt här:

AVSNITT 4 – SYMMETRIER: FRÅN KVANTFÄLTTEORI TILL HILMA AF KLINT

Hilma af Klint, Altarpiece, No. 1, Group X, Altarpieces, 1907 Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Photo: Albin Dahlström/ Moderna Museet.

Hilma af Klint, Altarpiece, No. 1, Group X, Altarpieces, 1907 Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Foto: Albin Dahlström/ Moderna Museet.

I detta avsnitt från Professor Magenta intervjuar vi Fredrik Söderberg som arbetar som bildkonstnär i Stockholm. Hans konstnärliga arbete återspeglar hans starka intresse för religion, filosofi och litteratur. Fredrik Söderberg ger det historiska perspektivet på symmetrier i bildkonst och vi pratar om bl a tantramålningar och Hilma af Klint. Vi diskuterar även symbolik, mystik och abstrakt konst. Missa inte det!

Dessutom fortsätter vi vår genomgång av symmetrier inom modern partikelfysik med Rikard Enberg, teoretisk partikelfysiker vid Uppsala universitet. Med Rikard Enberg går vi nu djupare in på partikelfysikens symmetrier. Rikard berättar om hur teorierna som beskriver partikelfysiken uppvisar samband mellan abstrakta symmetrier och bevarade storheter. T ex får vi lära oss om den symmetri som hänger ihop med bevarandet av elektrisk laddning! Vi pratar också om  Higgsmekanismen som innebär ett så kallat symmetribrott. Vi talar också om utvidgningar av de rådande teorierna partikelfysik där en av de mest populära teorierna är supersymmetri. Supersymmetri inför en rad nya symmetrier och förutspår en massa nya spännande partiklar som vi kan söka efter vid bl a LHC på CERN!

porträtt Fredrik Söderberg

Fredrik Söderberg. Foto: privat.

I nästa avsnitt är vi tillbaka med ett helt nytt ämne. Då ska vi nämligen bege oss in hjärnans värld, med teknik, psykologi, och medicin. Om ni har missat något av de tidigare avsnittet om symmetrier kan vi lyssna på dem här.

I avsnittet spelar vi elektronisk musik från Daniel Savios senaste album ”Against all odds” samt mellanspel skrivna och framförda av jazzpianisten Sebastian Bergström.

Prenumerera/Lyssna på vår podcast via iTunes/Podcaster eller lyssna direkt här:

AVSNITT 3 – SYMMETRIER: FRÅN KONTRAPUNKT TILL ELEMENTARPARTIKLAR

Elementary_particle_interactions_in_the_Standard_Model

Illustration av standardmodellen inom partikelfysik, där symboler representerar partiklar och linjerna dem emellan indikerar vilka som kan växelverka.

I detta nya avsnitt från Professor Magenta undersöker vi symmetrier inom musik och partikelfysik. Vi intervjuar Ann-Sofi Söderqvist som är en svensk kompositör, arrangör och trumpetare, samt docent Rikard Enberg som är teoretisk partikelfysiker vid Uppsala universitet.

När Professor Magenta träffar Ann-Sofi i Stockholm berättar hon om sina arbetsmetoder för att skriva musik till och dirigera sin egna storbandsorkester ASJO. Hon guidar oss också igenom de bakomliggande strukturerna inom den improvisatoriska musikkonsten. Vi spelar stycket ‘The Tightrope Dancer”, där mycket i stycket är komponerad som ett palindrom, dvs likadan oavsett om man spelar den framlänges eller baklänges. Det här stycket framfördes på en konsert den 24 oktober 2015 på Konserthusets stora scen under rubriken Blue House, vilket är namnet på Konserthusets jazzserie.

annsofisoderqvist3

Ann-Sofi Söderqvist. Foto: Privat

Konstnärliga ledare för Blue House serien är Magnus Lindgren, träblås och Peter Asplund, trumpet. Förutom dem spelade vid detta tillfälle Felix Ekestubbe piano, Christian Spering kontrabas och Peter Danemo trummor. Stråkkvintetten heter Svenska Stråkensemblen och består av Åsa Wirdefeldt, violin, Kristina Ebbersten, violin, Susanne Magnusson, viola, Johanna Sjunneson, cello och Anna Wallgren, cello. I just detta stycke – ”The Tightrope Dancer” – spelade Magnus flöjt (han spelar även saxofon och klarinett). Ann-Sofi avslöjar dessutom en jazzhemlighet som du inte vill missa.

Rikard Enberg berättar om vilka symmetrier som föreligger hos de teorier som beskriver partikelfysiken. Vi undersöker fysikens lagar och upptäcker intressanta samband mellan bevarade storheter som t ex rörelsemängd och energi och det faktum att fysikens lagar är oberoende av translation i rumtiden.

Rikard_Enberg

Rikard Enberg. Foto: Professor Magenta

Det sista avsnittet i vår miniserie om symmetrier utkommer inom kort och där fortsätter vår spännande intervju med Rikard Enberg. Vi pratar bl a om Higgsmekanismen, som är ett sätt att ge partiklar massa samt supersymmetri, en ny spännande teori som förutspår en massa nya spännande partiklar!

I nästa avsnitt intervjuar vi också Fredrik Söderberg som ger det historiska perspektivet på symmetrier i bildkonst, där religionen har haft stor betydelse. Vi diskuterar symbolik, mystik och abstrakt konst.

I båda avsnitten spelar vi elektronisk musik från Daniel Savios senaste album ”Against all odds”. Mellanspelen som spelas är skrivna och framförda av Sebastian Bergström.

Missade du det första avsnittet om symmetrier? Lyssna härPrenumerera/Lyssna på vår podcast via iTunes/Podcaster eller lyssna direkt här:

AVSNITT 2 – SYMMETRIER: FRÅN KRISTALLER TILL PRIMALSKRIK

symmetrier3I det nya avsnittet från Professor Magenta undersöker vi symmetrier ur biokemins och etologins synvinkel. Inom biokemi finner vi symmetrier på flera nivåer, alltifrån proteiner i människokroppen till kristaller som forskare artificiellt konstruerat för att kunna utnyttja dess symmetrier i kartläggningen av dess egenskaper. Sarah Leeb, doktorand i biokemi berättar om dessa fenomen och om hur naturen på ett smart sätt utnyttjar upprepning av likadana enheter. Johan Lind, forskare i etologi, berättar om symmetrier i djurvärlden, där vi också får en sammanfattning av evolutionens tidsaxel. Dessutom är vår husfilosof Sara Packalén på plats i studion och diskuterar djurens språk och dess likheter och olikheter från människans språk.

Symmetrier kommer också att vara temat på nästa avsnitt från Professor Magenta där vi bl.a. intervjuar en teoretisk fysiker som berättar om symmetrier inom partikelfysik och hur de på ett fundamentalt sätt beskriver naturens krafter på kvantnivå. Som avslutning på detta första avsnitt om symmetrier, beger vi oss därför till CERN, Europas största forskningsanläggning för partikelfysik, som ligger nära Geneve på gränsen mellan Frankrike och Schweiz. Där intervjuar vi två unga partikelfysiker som ger en inblick in den forskning som pågår där och om hur det är att arbeta på en av världens mest mytomspunna platser.

Vi spelar även elektronisk musik från Daniel Savios senaste album Against all odds samt mellanspel skrivna och framförda av Sebastian Bergström.

Prenumerera/Lyssna på vår podcast via iTunes/Podcaster

eller lyssna direkt här:

AVSNITT 1 – MASKHÅL

Första avsnittet handlar om maskhål, genvägar i tid och rum. Vi börjar med att intervjua Sören Holst, lektor i teoretisk fysik som berättar om hur maskhål är möjliga i Einsteins teorier genom en krökt rumtid. Vi pratar sedan med Professor Magentas husfilosof, Sara Packalén, forskarstuderande inom teoretisk filosofi, om paradoxer och tidsresor inom filosofin. Daniel Pedersen, forskarstuderande inom litteraturvetenskap, ger sitt perspektiv på maskhål som metafor i skönlitteraturen. Slutligen pratar vi med Christer Fuglesang om rymdresor och Sveriges framtida roll i rymden. I avsnittet har vi dessutom äran att ha premiär på frijazztrion Corrections låt C-moll från deras nya album som släpps till våren.


Prenumerera/Lyssna på vår podcast via iTunes/Podcaster

eller lyssna direkt här: