PM Special

PM VALSPECIAL

  Professor Magentas PM valspecial 2018 med Johan Lind!  

PM SPECIAL – EINSTEINKORS OCH SUPERNOVOR

Hur kartläggs egentligen universums struktur och egenskaper? Astrofysiker arbetar med avstånd som gör det omöjligt att testa sina teorier i...

PM SPECIAL – CHRISTIAN OHM FORSKAR PÅ MÖRK MATERIA VID CERN

Nu är vi tillbaka med ett nytt spännande avsnitt av ”PM SPECIAL”, denna gång med partikelfysikern och forskaren Christian Ohm som arbetat...

PM SPECIAL – ALLDELES NY UPPTÄCKT INOM SUPERNOVOR OCH GRAVITATIONSLINSNING

I dagarna offentliggjordes att astrofysikerna på (iPTF) Intermediate Palomar Transient Factory detekterat en supernova typ 1a som vars ljus just nu...

PM SPECIAL – ÄR FRAMTIDENS FORSKNING DEN GRÄNSLÖSA?

            Professor Magentas Katarina sänder i denna ”PM SPECIAL – Är framtidens forskning den gränslösa?”...

PM SPECIAL – HAR FORSKARE VID CERN OBSERVERAT EN NY SPÄNNANDE PARTIKEL?

PM SPECIAL – HAR FORSKARE VID CERN OBSERVERAT EN NY SPÄNNANDE PARTIKEL?

Nu släpper vi en ny typ av fristående Professor Magentamaterial i form av nedslag i aktuell, ny forskning. Vi kallar...