KRUSNINGAR I RUMTIDEN, CARL-JOHAN HASTER FORSKAR PÅ GRAVITATIONSVÅGOR

I Professor Magentas senaste avsnitt om havet och vågor intervjuar vi Carl-Johan Haster som nyligen disputerat på gravitationsvågor på universitetet i...