PROFESSOR MAGENTAS HUSFILOSOF SARA PACKALÉN DISPUTERAR

Sara Packalén, Professor Magentas husfilosof, disputerade i teoretisk filosofi den 15 juni i år på Stockholms universitet. Avhandlingen heter ”Content and...

PM SPECIAL – HAR FORSKARE VID CERN OBSERVERAT EN NY SPÄNNANDE PARTIKEL?

PM SPECIAL – HAR FORSKARE VID CERN OBSERVERAT EN NY SPÄNNANDE PARTIKEL?

Nu släpper vi en ny typ av fristående Professor Magentamaterial i form av nedslag i aktuell, ny forskning. Vi kallar...

FREDRIK SÖDERBERG ÄR EN ROMANTISK BILDKONSTNÄR SOM INSPIRERAS AV SYMMETRI OCH MYSTIK

FREDRIK SÖDERBERG ÄR EN ROMANTISK BILDKONSTNÄR SOM INSPIRERAS AV SYMMETRI OCH MYSTIK

Fredrik Söderberg har en magisterexamen i fri konst från Konstfack i Stockholm och är sedan dess verksam som bildkonstnär. Hans...