Husfilosof

BANALT ELLER RADIKALT ONDSKEFULL? – SARA PACKALÉN REDER UT ONDSKA

'Stanford prison experiment' utfördes på Stanford University 1971. Bild av Teodorvasic97

‘Six days on the dark side’: ‘Stanford prison experiment’ utfördes på Stanford University 1971. Bildmontage av Teodorvasic97.

Hur resonerar man kring ondska inom filosofin? Sara Packalén är Professor Magentas husfilosof och är doktor i teoretisk filosofi. I första avsnittet om mörker – mörkret inom oss guidar hon oss genom den moderna filosofins olika definitioner av ondska. Med början i tiden efter förintelsen, pratar vi om Hannah Arendts syn på ondska och hur hennes omdiskuterade publikationer gav upphov till de olika teorier som fortfarande delar filosofer världen över.

Sara berättar också om ondskeförespråkare och ondskeskeptiker, om varför hon själv är ond som köpt en ny tröja och om hur det går till när filosofer debatterar sina analyser och definitioner.

Lyssna på avsnittet här!

AVSNITT 5 – HJÄRNAN

brain_sketch_fullI detta avsnitt av Professor Magenta ger vi oss in i den mänskliga hjärnan! Dagens hjärnforskning, en ocean av till stor del outforskat territorium och som sträcker sig över otaliga forskningsområden, är hetare än någonsin! Stora projekt som The Blue Brain Project i Europa och BRAIN initiative i USA vittnar om beslutsfattarnas övertygelse om hjärnforskningens relevans. Nu är tiden inne för mänskligheten att på allvar bege sig mot en ny kunskapsrevolution!
 Julia Uddén är en ung hjärnforskare med imponerande erfarenhet. Hon berättar om sin forskning som rör sig i gränslandet mellan matematik, lingvistik, psykologi och neurovetenskap! Katarina och Julia kommer att prata om hjärnscanningstekniker och alienspråk! Julia berättar även om hjärnan ser ut ur ett makro-, meso- och mikroperspektiv, och berättar om vilka olika typer av forskningsfrågeställningar olika discipliner öppnar upp för.
 Vi beger oss sedan till Genève där Rickard intervjuar Taylor Newton. Han är doktorand i ”The Blue Brain Project”, och har en bakgrund inom robotteknik. Hans forskning handlar om att simulera delar av en råtthjärna! För att utveckla sina avancerade datormodeller använder Taylor sig av data från experiment där fluorescerande vätska visar aktiviteten i en levande råttas hjärna! Hjärnan är ett extremt komplext nätverk av hjärnceller och Taylor förklarar också viktiga begrepp som synapser, axoner och dentriter, samt de senaste rönen om vad minne är och hur de lagras.
 Dessutom möter Rickard och Katarina Professor Magentas husfilosof Sara Packalén, och pratar om medvetande och huruvida medvetandet går att reducera till enbart fysiska processer eller om det finns något mer utanför ramen för vad vi någonsin kan förstå.
Vi har även äran att premiärspela Stockholmsbaserade Era Isabels nya låt Endless Space! Missa inte detta avsnitt!

Prenumerera/Lyssna på vår podcast via iTunes/Podcaster eller lyssna direkt här:

DEN MÄNSKLIGA HJÄRNAN – MED BLICKEN RIKTAD INÅT

brain-mayers

Illustration av Mark Mayers

Finns det någon som inte är fascinerad av den mänskliga hjärnan? Antalet populärvetenskapliga böcker till trots, så vet forskarna fortfarande förvånande lite om hjärnan. Hjärnan tycks vara så komplicerad att mysterierna bara fortsätter att uppenbara sig. Hjärnforskning är ett hett forskningsområde som sträcker sig över många olika fält, från neurovetenskap och psykologi till data science, filosofi och juridik. Med ökade kunskaper och avancerade hjärnscanningstekniker kommer spekulationer om nya framtida användningsområden med stor inverkan på våra liv. Kommer vi att bli hjärnscannade på vår arbetsintervjuer för att avgöra vår lämplighet? Kommer hjärnscanning ligga till grund för de stora företagens marknadsföringsstrategier? Hjärnan erbjuder en ny väg in i ditt inre, hur långt kan vi gå och hur långt vill vi gå?

I Professor Magentas nästa avsnitt kommer vi att intervjua två hjärnforskare med olika bakgrund och frågeställningar.  Vår husfilosof Sara Packalén kommer dessutom att berätta om det klassiska filosofiska problemet om huruvida det mänskliga medvetandet går att beskriva med endast kemiska processer, eller om det även finns något utöver detta, någon slags själ. Denna frågeställning är mer aktuell än någonsin inom filosofin och Sara kommer att navigera bland de olika sidornas förespråkare och dess argument. Läs mer om Sara Packalén här och hennes disputation här.

 

DET HÄR ÄR SARA PACKALÉN – VÅR HUSFILOSOF

”Det kan vara svårt att hålla intuitionerna i schack!”

Sara Packalén är Professor Magentas egna husfilosof! Sara är forskarstuderande i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hon skriver på en avhandling i språkfilosofi och är intresserad av mening, sanning och referens i naturliga språk.

SP_magenta1

IMG_2873