SOLVINDAR OCH STJÄRNSTUDSAR – BENGT EDVARDSSON FORSKAR PÅ STJÄRNOR

Bengt_Edvardsson_2_smaller

Bengt framför en miniatyrmodell av The Extremely Large Telescope (ELT), världens största teleskop för synligt och infrarött ljus när den blir klar 2024.

Solen, en till synes oändlig fontän av ljuspartiklar, en rymdarkeologisk legend, en het fusionskarneval. Solen är vår egen stjärna och en förutsättningen för allt liv på Jorden. Vårt öde är tätt knutet till dess öde. Vi råder bot på vår egen okunskap kring stjärnors struktur och utveckling genom att besöka Bengt Edvardsson som är forskare i astronomi vid Uppsala universitet.

Bengt berättar allt om stjärnornas livscykel; från deras skapelse i Universums turbulenta gasmoln, genom ett liv av olika fusionsprocesser som producerar allt tyngre och tyngre partiklar, till deras slutgiltiga öden. Vi pratar vidare om stjärnornas ”motorer”, de energiomvandlingar som sker i stjärnornas inre och som ger dem dess energi. Vi pratar om neutriner, solvindar, om hur vi upptäckte att det fanns många fler solsystem jämte vårt eget samt om hur svarta hål skapas.

Vad kommer att hända när vår sol går in i sitt nästa stadium och blir en röd jättestjärna? Vad är en supernova? Vill du veta mer om stjärnor och om Solen? Lyssna på Professor Magentas senaste avsnitt, Solen I!

Solen i en komposition av två våglängder. Bild från NASA/SDO.