VÄLKOMMEN TILL PROFESSOR MAGENTA

VÄLKOMMEN TILL PROFESSOR MAGENTA!

En podcast om naturvetenskap

cropped-rymden_1200x600.jpg

”Vi utforskar naturvetenskapliga fenomen från olika synvinklar”

I Professor Magenta bjuder vi in till ett samtal i gränslandet mellan olika vetenskapliga och konstnärliga discipliner. I varje avsnitt undersöker ett fenomen, från en naturvetenskaplig, filosofisk och kulturell utgångspunkt. Tanken är att gå på djupet och utan att förlora perspektivet.