AVSNITT 10 – FRAMTIDEN

Futura_fantasy

Efter en tid av utforskande av det inre och yttre mörkret vänder sig Professor Magenta mot ljusare tider. I sann Professor Magenta-anda, låter vi nu ett sjätte dagens manna, i form av ett regn av filosofi, falla från vår studio och hem till er. Under två fullspäckade timmar går vi igenom framtiden ur ett filosofiskt perspektiv!

Få vetenskaper fokuserar på framtiden i sig men filosofin är ett undantag. Inom filosofin har man länge funderat kring hur man egentligen kan utsäga något  om framtiden, utan att ha någon empirisk kunskap därifrån. Detta ska vi diskutera med Sara Packalén, Professor Magentas husfilosof och forskare i teoretisk filosofi. Sara berättar om de mest grundläggande teknikerna vi använder oss av för att sia om framtiden, så kallade deduktiva och induktiva resonemang. Vi beger oss sedan vidare till Institutet för Framtidsstudier där Karim Atahualpa Jebari är verksam som forskare i praktisk filosofi. Han kommer att berätta om de etiska och vetenskapsfilosofiska aspekterna av framtida tekniker, vad som skulle hända vid en framtida institutionell totalkollaps och om kommunikation med eventuella utomjordingar. Vad kommer att hända vid en historisk reboot där mänskligheten tvingas börja från noll?