AVSNITT 8 – MÖRKER II – DIT LJUSET INTE NÅR

Undersea_volcano_NOAA

Undervattensvulkan (bild från NOAA)

I det andra avsnittet i Professor Magentas mörkertriologi tar vi oss till de mest outforskade trakterna vi kan föreställa oss. Om ljus står för klarhet och upplysning, så är detta avsnitt det svartaste svart. 

Johan Lind, biolog på Stockholms universitet och känd naturfotograf, kommer åter till studion! Johan medverkade i avsnittet om symmetrier i djurvärlden och språk, som var väldigt uppskattat er lyssnare. I detta avsnitt berättar Johan för Rickard och Katarina om livet i djuphavet. Han berättar bl a om hur livet anpassat sig till mörker, avsaknad av växtlighet och om livets uppkomst.  Johan tipsar om fascinerande djurarter och även om en forskningsprojekt som öppet visar filmerna från sina exkursioner i Marienergraven.

Otaliga observationer tyder på att vårt universum till störst del består av något vi inte kan se i våra teleskop. Denna så kallade mörka materia, som inte interagerar med fotoner, och därför är osynlig för oss, kan inte vara av den sort som vi är uppbyggda av, utan måste vara av ett helt annat exotiskt slag. Vi vet ännu väldigt lite om den mörka materians egenskaper och om den ens existerar, eller om det finns andra förklaringar till de gåtfulla observationer som gjorts. Rickard intervjuar Sara Strandberg som är partikelfysiker och jobbar på CERN med mörk materia. Sara berättar om hur mörk materia-problemet uppdagades, om de olika teoretiska modellerna som finns och som forskarna just är i full färd med att testa. Hon berättar även om hur det går till att experimentellt testa teorierna som partikelfysiker, och om vad det skulle kunna vara om det inte är en ny typ av materia.