ÄNTLIGEN – ”MULTI MESSENGER”-ASTRONOMI

En måndag att lägga till minnet! För första gången har forskare kunna observera en händelse i Universum med både gravitationsvågor OCH elektromagnetisk strålning! Denna typ av ”multi messenger”-astronomi, där man använder sig av flera olika partiklar för att studera samma händelse, är otroligt spännande och kan komma att revolutionera vår syn på Universum i framtiden.

IceCube, som letar efter neutriner (ytterligare en intressant rymdpartikel), såg inte denna händelse i dess enorma teleskop på Sydpolen, men snart hoppas vi att det är dags även för neutriner att ta ett stort kliv ut i rampljuset!

Stort grattis till LIGO Scientific Collaboration och EGO & the Virgo Collaboration för den första observationen av en kollision av neutronstjärnor, som dessutom sågs i NASA’s Fermi Gamma-ray Space Telescope och INTEGRAL, m fl!