METAFORER OCH MÖRKER – TOR-FINN MALUM FITJE ÄR LJUD- OCH VIDEOKONSTNÄR MED ETT INTRESSE FÖR DET OUTFORSKADE

Tor-Finn

Ljud- och videokonstnären Tor-Finn Malum Fitje

bill-viola-the-passing-1991-b1I det senaste avsnittet av Professor Magenta, Det okända, träffar vi ljud- och videokonstnären Tor-Finn Malum Fitje. Tor-Finn har en utbildning i filmproduktion från universitetet i Bergen och har studerat fri konst både på Konstfack och på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Tor-Finn har ett speciellt intresse för vetenskapernas metaforer, och arbetar just nu i ett konst-vetenskapligt projekt om mörk energi tillsammans med forskare på KTH. Han tar sig alltså an vetenskapernas metaforer på ett integrerat sätt, som att i detta projekt jobba tillsammans med forskarna. Men han har också arbetat från ett utifrånperspektiv, som i sina uppsatser. Där har han t ex jämfört representationer i så kallade hårda och mjuka vetenskaper. 

I avsnittet berättar Tor-Finn om sitt intresse för metaforer i allmänhet och metaforen mörker i synnerhet. Han tar oss också igenom ett urval av konsthistoriens perspektiv på mörker, och vi färdas mellan Caravaggio, via Malevich till samtiden och hans egen konst. 

Flera av Tor-Finns video- och ljudkonstverk finns att se online. Här hittar du bl a hans film The Mystery of Bird Navigation som berättar om fåglarnas förmåga att navigera och hans film Phonoautograph där hans intresse för fysik och lingvistik möts. Tor-Finn hade även ett väldigt uppskattat ”mini-talk” på Professor Magentas releasefest. Titta på det här!

Caravaggio

”Matteus kallelse”, Caravaggio (1599-1600)