THE DARK FORCE RISING – SARA STRANDBERG BERÄTTAR OM KAMPEN FÖR ATT HITTA UNIVERSUMS MÖRKA MATERIA

Universum är mörkare än vi tror! Hela 35% av den totala materian Universum består av en helt ny typ av materia som vi aldrig har stött på förut. Mycket mer än den massa vi kan se med våra ögon och våra teleskop och annan traditionell mätutrustning.

Sara Strandberg forskar på CERN och Stockholms universitet och letar efter bl a mörk materia!

Sara Strandberg forskar på CERN och Stockholms universitet och letar efter bl a mörk materia!

En detaljerad kartläggning av Universums mörka materia (blåtonad). Källa: NASA/JPL-Caltech/ESA/Institute of Astrophysics of Andalusia, University of Basque Country/JHU

En detaljerad kartläggning av Universums mörka materia (blåtonad). Källa: NASA/JPL-Caltech/ESA/Institute of Astrophysics of Andalusia, University of Basque Country/JHU

Sara Strandberg är forskare och lektor i partikelfysik på Stockholms universitet men jobbar just nu vid partikelacceleratorn LHC (Large Hadron Collider) på CERN. Sara arbetar med data från det stora ATLAS-experimentet, ett av de fyra stora experimenten vid LHC, och har specialiserat sig på att leta efter supersymmetriska partiklar och partiklar som skulle kunna vara den mörka materian. 

I det andra avsnittet om mörker –  dit ljuset inte når – guidar hon oss genom historien om Universums mörka materia. Hur vet vi egentligen att det finns mörk materia? Sara berättar för oss om de första studierna av rörelsen hos gigantiska hopar av galaxer redan på 30-talet och att en avvikelse här gav upphov till just namnet ”mörk materia”.  

Vilka olika idéer finns det om vad den mörka materian skulle kunna vara? I takt med utbyggnaden av den så kallade Standardmodellen i partikelfysik som beskriver alla partiklar och krafter som vi känner till, var det nära till hands att fundera på om mörk materia i själva verket kunde vara en ny slags partikel. Men även andra idéer lever v

Sara Strandberg framför byggnaden i vilken ATLAS-experimentets kontrollrum finns! Själva detektorn befinner sig ca 100 m under huset!

Sara Strandberg framför byggnaden i vilken ATLAS-experimentets kontrollrum finns! Själva detektorn befinner sig ca 100 m under huset!

idare och Sara guidar oss igenom en uppsjö av spännande teorier.

Vi pratar också om var den mörka materian kom ifrån från början samt hur vi letar vi efter den idag, b la på CERN.

 

Lyssna på avsnittet här!