PM SPECIAL – EINSTEINKORS OCH SUPERNOVOR

This composite image shows the gravitationally lensed type Ia supernova iPTF16geu, as seen with different telescopes. The background image shows a wide-field view of the night sky as seen with the Palomar Observatory located on Palomar Mountain, California. The leftmost image shows observations made with the Sloan Digital Sky Survey (SDSS). The central image was taken by the NASA/ESA Hubble Space Telescope and shows the lensing galaxy SDSS J210415.89-062024.7. The rightmost image was also taken with Hubble and depicts the four lensed images of the supernova explosion, surrounding the lensing galaxy.

Bilden visar den gravitationslinsade typ 1a-supernovan iPTF16geu, avbildad med olika teleskop: Sloan Digital Sky Survey (SDSS) (vänster) och NASA/ESA Hubble Space Telescope (mitten och höger). I bilden längst till höger är de fyra bilderna av supernovaexplosionen synliga.  Bakgrunden är en natthimmelsvy från Palomarobservatoriet, Palomar Mountain, Kalifornien. 

Hur kartläggs egentligen universums struktur och egenskaper? Astrofysiker arbetar med avstånd som gör det omöjligt att testa sina teorier i ett laboratorium på Jorden. Deras enda redskap är de bilder av universum som är synliga från vårt solsystem. Hur kan de lära sig så mycket om pJoel_Rehovot_smalllatser så avlägsna i tid och rum att vi har svårt att föreställa oss det, endast med hjälp av dessa bilder?  

Joel Johansson forskar i astrofysik vid Weizmanninstitutet utanför Tel Aviv. Tillsammans med sina kollegor har han nyligen publicerat en spännande upptäckt i tidskriften Science (populärvetenskaplig beskrivning finns här). En ovanlig konstellation av en supernova och en ljusböjande massiv galax gav Joel och hans kollegor en bild av universum som ger ledtrådar om både universums expansion och mörk materia. 

Lyssna på SoundCloud: