JAKTEN PÅ TRYGGHET – JOEL GRUNEAU BRULIN FORSKAR OM VÄLFÄRD OCH RELIGION

Joel

I det senast avsnittet av Professor Magenta, Vårt inre mörker, intervjuar vi psykologidoktoranden Joel Gruneau Brulin som arbetar på psykologiinstitutionen på Stockholms universitet. Joel arbetade som psykolog inom psykiatrin i några år efter sin psykologexamen innan han insåg att han ville undersöka de problem han mötte hos sina patienter på ett mer strukturellt plan. Hans forskning handlar om hur religion och välfärd kan skänka oss trygghet i tillvaron, och på vilka sätt de skiljer sig och liknar varandra i detta. I intervjun förklarar Joel de senaste teorierna om religiositet, som motsäger Weber och Durkheims klassiska sekulariseringsteorier.

För att förstå samband mellan religion, välfärd och trygghet använder Joel sig av så kallad anknytningsteori. Han berättar mer om denna i sin intervju och hur den används inom fler områden förutom det den är mest känd för, barn-förälderrelationer. Anknytningsteori är också en av grundstenarna i den terapeutiska metod som Joel arbetar med, Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Joel berättar även om varför de nordiska ländernas välfärdssystem är så unika i världen och möjligen historien, samt om samband mellan naturkatastrofer och religiositet i ett samhälle.

Hur utför man vetenskapliga experiment som psykologiforskare? Joel berättar om olika forskningsmetoder inom psykologi, där han bl a nämner World Value Survey, självskattningsdata från en mängd olika länder världen över. I intervjun förklarar Joel hur han använt både självskattning och beteendeexperiment i sin egen forskning och hur de ofta kompletterar varandra som redskap i en och samma frågeställning.