BANALT ELLER RADIKALT ONDSKEFULL? – SARA PACKALÉN REDER UT ONDSKA

'Stanford prison experiment' utfördes på Stanford University 1971. Bild av Teodorvasic97

’Six days on the dark side’: ’Stanford prison experiment’ utfördes på Stanford University 1971. Bildmontage av Teodorvasic97.

Hur resonerar man kring ondska inom filosofin? Sara Packalén är Professor Magentas husfilosof och är doktor i teoretisk filosofi. I första avsnittet om mörker – mörkret inom oss guidar hon oss genom den moderna filosofins olika definitioner av ondska. Med början i tiden efter förintelsen, pratar vi om Hannah Arendts syn på ondska och hur hennes omdiskuterade publikationer gav upphov till de olika teorier som fortfarande delar filosofer världen över.

Sara berättar också om ondskeförespråkare och ondskeskeptiker, om varför hon själv är ond som köpt en ny tröja och om hur det går till när filosofer debatterar sina analyser och definitioner.

Lyssna på avsnittet här!