VAD ÄR MEDVETANDE? SARA PACKALÉN BERÄTTAR OM EN AV FILOSOFINS ALLRA SVÅRASTE FRÅGOR


Kommer medvetandet att till fullo kunna beskrivas med den moderna neurovetenskapen? Eller finns det något i vårt medvetande som vi aldrig kommer att kunna reducera till fysiska processer? Är du dualist eller materialist? Sara Packalén, Professor Magentas husfilosof, berättar i Professor Magentas avsnitt om hjärnan om denna ständigt aktuella fråga inom filosofin. Frågan kallas ofta ”the hard problem” och är en angelägenhet för alla forskningsområden som tangerar hjärnan samt inte minst för Artificial Intelligence-forskningen. Sara berättar om de olika argumenten och vilka tankegångar som är populärast just nu. Missa inte detta!