PM SPECIAL – MÄNNISKA + MASKIN = SANT?

silver_robotI det mest futuristiska avsnittet hittills av PM special går Katarina på transhumanistiskt forum på Kulturhuset. Hon intervjuar framtidsforskaren Anders Sandberg vid Future of Humanity Institute i Oxford, samt Hannes Sjöblad, teknikallvetande föreläsare, ”tech activist” och ordförande för organisationen MänniskaPlus. Forumet heter ”Människa + Maskin: Vår transhumanistiska framtid” och besöks av flera framstående forskare och andra som arbetar med transformation av den mänskliga kroppen eller det mänskliga intellektet med hjälp av teknik. Där människa och maskin möts händer det mycket just nu, men som i all problematiserande Science Fiction är det inte bara frid och fröjd. Vid alla framsteg väcks etiska frågeställningar och målet för en transhumanist är att tekniken ska användas för att utveckla människan och samhället på ett ansvarsfullt sätt.

I Professor Magentas avsnitt om hjärnan förklarar vår husfilosof Sara Packalén om de filosofiska teorierna om medvetande, något som är ständigt aktuellt för AI-forskningen! Lyssna på det avsnittet här!