HUR PROCESSAR HJÄRNAN SPRÅK? JULIA UDDÉN ÄR FORSKARE I KOGNITIV NEUROVETENSKAP!

julia_ansiktsmaladI Professor Magentas avsnitt om hjärnan intervjuar Katarina hjärnforskaren Julia Uddén. Julia har en bakgrund inom både matematik, fysik, medicin och lingvistik! Hennes avhandling handlade om hur hjärnan processar syntax, och det kommer hon att berätta mer om i avsnittet. Hon fortsatte sedan med en post doc på Max Planck Institute i Nijmegen i Holland där hon var med och ledde MOUS-projektet. I detta projekt studeras hur hjärnan arbetar med att kombinera ihop ord till meningar och resulterade bl a i en enorm databank med hjärnscanningsdata från 204 försökspersoner som lyssnar och läser meningar!

Nästa år kommer Julia att påbörja sin egen forskning på Stockholms Universitet med hjälp av ett forskningsanslag på 5 år från Pro Futura. Där kommer hon att forska på pragmatik, den del av språkets funktion som inte är direkt bunden till den ordens betydelse eller grammatiken, utan handlar om den sociala kontexten. Hon kommer att göra detta genom att undersöka hur de pragmatiska färdigheterna utvecklas hos ungdomar. Här kan du höra Julias anförande påPro Futura-diplomeringsceremonin!

Julia är, i sann Professor Magenta-anda, också konstnärligt intresserad och har ett speciellt starkt band till både dans och musikskapande. Här kan du titta på Julias bidrag till tävlingen ”Dance your PhD”, och här kan du lyssna på hennes musik!