PM SPECIAL – ÄR FRAMTIDENS FORSKNING DEN GRÄNSLÖSA?

ulf_aslak

Ulf Aslak Jenssen

mariana_pereira

Mariana Buongermino

akbar_espaillat

Akbar Espaillat

 

 

 

 

 

 

Professor Magentas Katarina sänder i denna ”PM SPECIAL – Är framtidens forskning den gränslösa?” direkt från en tvärvetenskaplig workshop för unga forskare! Workshopen, IceLab Camp, anordnas av Martin Rosvall på Umeå universitet, som själv bedriver fascinerande tvärvetenskaplig forskning om biologiska och sociala nätverk. På Umeå universitets forskarblogg kan du läsa Martins egen berättelse om varför han startade workshopen där unga forskare möts för att lära sig hur man kan mixa discipliner skoningslöst med bästa möjliga utfall. Det är i gränsen mellan det kända och okända som ny forskning görs, så varför inte fokusera på gränsen mellan olika discipliner. I avsnittet berättar tre av deltagarna kort om sin forskning och på vilket sätt den förenar olika fält. Ulf Aslak Jenssen från Köpenhamn forskar på nätverk, Mariana Buongermino Pereira räknar på gener och Akbar Espaillat arbetar med bakterier.