DEN MÄNSKLIGA HJÄRNAN – MED BLICKEN RIKTAD INÅT

brain-mayers

Illustration av Mark Mayers

Finns det någon som inte är fascinerad av den mänskliga hjärnan? Antalet populärvetenskapliga böcker till trots, så vet forskarna fortfarande förvånande lite om hjärnan. Hjärnan tycks vara så komplicerad att mysterierna bara fortsätter att uppenbara sig. Hjärnforskning är ett hett forskningsområde som sträcker sig över många olika fält, från neurovetenskap och psykologi till data science, filosofi och juridik. Med ökade kunskaper och avancerade hjärnscanningstekniker kommer spekulationer om nya framtida användningsområden med stor inverkan på våra liv. Kommer vi att bli hjärnscannade på vår arbetsintervjuer för att avgöra vår lämplighet? Kommer hjärnscanning ligga till grund för de stora företagens marknadsföringsstrategier? Hjärnan erbjuder en ny väg in i ditt inre, hur långt kan vi gå och hur långt vill vi gå?

I Professor Magentas nästa avsnitt kommer vi att intervjua två hjärnforskare med olika bakgrund och frågeställningar.  Vår husfilosof Sara Packalén kommer dessutom att berätta om det klassiska filosofiska problemet om huruvida det mänskliga medvetandet går att beskriva med endast kemiska processer, eller om det även finns något utöver detta, någon slags själ. Denna frågeställning är mer aktuell än någonsin inom filosofin och Sara kommer att navigera bland de olika sidornas förespråkare och dess argument. Läs mer om Sara Packalén här och hennes disputation här.