PROFESSOR MAGENTAS HUSFILOSOF SARA PACKALÉN DISPUTERAR

Sara Packalén, Professor Magentas husfilosof, disputerade i teoretisk filosofi den 15 juni i år på Stockholms universitet. Avhandlingen heter ”Content and composition. An essay on tense, content and semantic value.”, och diskuterar vilken roll formella semantiska teorier har i förklaringen av framgångsrik kommunikation.

Disputationen_14

Kommunikation i form av språk kan modelleras på följande sätt. Anta ett exempeluttalande som (1) ”En storm är på väg”. För det första är talarens trosföreställning att en storm är på väg ett mentalt tillstånd med ett visst innehåll. För det andra är talarens yttrande av (1) en talakt med ett visst innehåll. För det tredje är själva satsen (1) ett lingvistiskt uttryck som relativt en yttrandekontext har ett visst innehåll eller mening. Slutligen är det mentala tillstånd mottagaren befinner sig i efter att ha tolkat vad talaren säger ett mentalt tillstånd med ett visst innehåll. Frågan är nu hur kopplingen mellan dessa fyra instanser av innehåll ser ut. Den enklaste förklaringen är att relationen mellan de fyra är identitet: Innehållet i talakten är helt enkelt tanken som den används för att uttrycka och det är även satsens mening. Det finns dock anledning att tro att relationen är mer komplicerad, vilket är temat för Saras forskning.

På bilden han ni se Sara som väntar på att svara på en av opponenten Jeff Kings frågor. Jeff King är professor på prestigefyllda Rutgers University i New Jersey, USA.  

Den närmaste tiden kommer Sara att fortsätta forska och undervisa på Stockholms universitet. Hon kommer undervisa i kunskapsteori, metaetik och språkfilosofi. Läs Saras avhandling här.

Lyssna på Sara i avsnitt ”Maskhål” samt avsnitt ”Symmetrier – från kristaller till primalskrik”. Sara kommer även att medverka i nästa avsnitt som handlar om hjärnan!