DJUPA SAMBAND MELLAN SYMMETRIER OCH EVIGA STORHETER – RIKARD ENBERG ÄR VÅR GUIDE TILL PARTIKELFYSIKEN

Professor Magentas avslutade del om symmetrier är i antågande och här intervjuar vi bl a docent Rikard Enberg som är teoretisk partikelfysiker vid Uppsala universitet. Rikard berättar om vilka symmetrier som finns hos de teorier som beskriver partikelfysiken. Vi börjar intervjun med att undersöka olika samband, som att det faktum att fysikens lagar är oberoende av translation, förflyttning i en viss riktning, hänger ihop med att rörelsemängden är bevarad! Rikard fortsätter sedan att berätta om hur teorierna som beskriver partikelfysiken på liknande sätt uppvisar samband mellan mer abstrakta symmetrier och bevarade storheter. T ex får vi lära oss om vilken symmetri som hänger ihop med bevarandet av elektrisk laddning! Vi diskuterar även Higgsmekanismen, som är ett sätt att ge partiklar massa samt supersymmetri, en ny spännande teori som många experimentalister försöker bekräfta eller dementera!

Rikard_Enberg

Som fältteoretiker beskriver Rikard elementarpartikelinteraktioner både med hjälp av så kallade Feyman-diagram, en slags bilder som representerar en viss interaktion, och med hjälp av fältekvationer. Exempel på Feynman-diagram kan vi se till vänster och högst upp på tavlan. I mitten står fältekvationer uttryckta med tensorer, en form av komplicerade vektorer!

Rikards forskning handlar om att utveckla den så kallade standardmodellen, det teoretiska ramverk som väldigt framgångsrikt beskriver modern partikelfysik. I avsnittet diskuterar vi de observationella och teoretiska begränsningar standardmodellen har idag och som gör att den behöver modifieras.

Rikard arbetar för tillfället med en artikel om teorier där en extra så kallad gauge-symmetri har införts och använder sig där av de senaste LHC-resultaten för att ta reda på vilka av dessa teorier som fortfarande är möjliga.

Rikard arbetar även med beräkning av så kallade atmosfäriska neutrinoflöden som kan uppmätas med IceCube-detektorn. Läs mer om neutrinos, de väldigt svårdetekterade och intressanta elementarpartiklarna som Professor Magentas Rickard Ström disputerat på, här.

I januari i år presenterade Rikard tillsammans med tre andra teoretiker även en teoretisk förklaring till den möjliga avvikelse av data från standardmodellen som observerats vid LHC 2015. Avvikelsen, som bestod i ett oväntat stort antal händelser med ett sluttillstånd av två fotoner med en sammanlagd energi av 750 GeV, fortsätter att sysselsätta forskarna på CERN även i år, då mer statistisk precision behövs för att ta reda på om resultaten visar på ny fysik eller bara är en statistisk avvikelse. Läs mer om Rikards artikel här och här. Rikard undervisar även och har bl a haft en kurs om just symmetrier!