VAD GÖR DE UNGA FORSKARNA VID VÄRLDENS KRAFTFULLASTE PARTIKELACCELERATOR?

CERN är platsen för världens största och mest kraftfulla partikelaccelerator LHC. Här samlas en stor del av världens partikelfysiker för att skruva på detektorn, träffa kollegor och vara där det händer!

Tuva

Tuva Richert lagar ALICE-detektorn som ligger 100 m under jorden.

I det senaste avsnittet av Professor Magenta, intervjuas två unga forskare på CERN, Tuva Richert, forskarstuderande vid Lunds universitet och Larry Lee, post doc på universitetet i Adelaide.

Tuva jobbar på ALICE-experimentet och berättar om den spännande ”kvarksmorotssoppa” som kan ha funnits vid universums födelse som hon försöker återskapa. Hon berättar också om sina hemliga ställen på CERN-området där hon ibland rotar bland högkvalitativt elektronikskrot.

När någon av ALICE-detektorns tusentals olika specialtillverkade komponenter behöver underhållas, åker bl a Tuva ner och skruvar.

Larry_control_room bw_2

Larry Lee leder skiftteamet av partikelfysiker i kontrollrummet för ATLAS-detektorn.

Larry berättar om hur det varit i kontrollrummet under 2015, då LHC startat upp efter en lång uppgraderingsfas och där nya utmaningar uppträder varje dag. Kontrollrummet bemannas dygnet runt av fysiker och detektorsexperter. Här övervakas detektorns alla subenheter samt strålen i realtid. Han förklarar även hur speciellt det är att jobba på CERN, jämfört med en vanlig arbetsplats.