SYMMETRISKA MOLEKYLER OCH KRISTALLOGRAFI – SARAH LEEB BERÄTTAR OM SYMMETRIER I BIOKEMI

sarah_leebHur kommer det sig att naturen väljer att producera symmetriska strukturer?

Inom biokemi finner vi symmetrier på flera nivåer, alltifrån proteiner i människokroppen till kristaller som forskare artificiellt konstruerat för att kunna utnyttja dess symmetrier i kartläggningen av dess egenskaper. Sarah Leeb, doktorand i biokemi på Stockholms universitet, berättar i det senaste avsnittet av Professor Magenta som handlar om symmetrier om dessa fenomen och om hur naturen på ett smart sätt utnyttjar upprepning av likadana mindre enheter. Med liknelser om lägereldar och mobiltelefoner, lär hon Rickard och Katarina om kristallers symmetrigrupper och kroppens sätt att bilda symmetriska sammansättningar av molekyler på. Vi får veta vad som går och vad som inte går, och varför.

Sarah forskar på veckningsprocessen av proteiner. Proteiner som veckas fel kan få stora inverkningar på människor och djurs funktioner. Sarah berättar på vilket sätt och hur hon använder kristallografins resultat för att få information om proteinernas struktur.

Om du vill lära dig mer om proteiner och hur de veckas samman till olika strukturer, kolla gärna in PDB’s (Protein Data Bank) youtube-kanal nedan: