PROFESSOR MAGENTA GÅR ÖVER GRÄNSER

Professor Magenta är med i senaste numret av Stockholms universitets Universitetsnytt!

PM_i_SUNytt

”Med podden vill de bjuda in till forskningens och vetenskapens värld, som ofta är svårtillgänglig. De vill även undersöka fenomen ur ett disciplingränsöverskridande perspektiv. Att ha roligt och lära sig om det som de tycker är fascinerande är också en viktig drivkraft.”

Professor Magenta i Stockholms universitets Universitetsnytt