NÄSTA AVSNITT KOMMER ATT HANDLA OM SYMMETRIER

En symmetri är ett samband mellan två företeelser som kan beskrivas med en operation såsom t ex en spegling eller en rotation i tid eller rum. Nästa avsnitt av Professor Magenta kommer handla om de symmetrier vi ser i vår värld, hur vi använder symmetrier som redskap i utforskandet av naturen och symmetriernas roll i olika konstformer.

 

mirror