RELEASEFEST

DSC_3721

Rickard Ström pratar med Joakim Edsjö som ska hålla det första anförandet.

Den 6e oktober höll Professor Magenta releasefest och Nobelmingel på Teater Giljotin på St:Eriksplan, Stockholm. Festen karaktäriserades av hög forskardensitet och ett intensiva disciplinöverskridande diskussioner! Kvällen började med en anstormning av entusiastiska inbjudna som snabbt fyllde teaterns lobby.

IMG_4403

Katarina Bendtz och Rickard Ström välkomnar gästerna och talarna.

Förlaget Fri Tanke var på plats med ett bokbord med populärvetenskapliga böcker, inklusive verk av gäster och talare som Ulf Danielsson, Bengt Gustafsson och Sören Holst. Efter tre kvarts mingel samlades gästerna i teatersalen där kvällens talare skulle uppträda med rekvisitan för den pågående föreställningen Astrov Tjeckov som fond. Efter ett välkomsttal av rösterna bakom Professor Magenta, Rickard Ström och Katarina Bendtz, i vilket de tackade de medverkande i första avsnittet, Sara Packalén, Daniel Pedersen och Sören Holst med varsin godispåse, började första talarsessionen.

DSC_3813

Rickard Ström (längst till vänster) och Katarina Bendtz (längst till höger) tackar de medverkande i första avsnittet. Från vänster: Daniel Pedersen, Sara Packalén och Sören Holst.

Joakim Edsjö, studierektor på Fysikum, Stockholms universitet och professor i teoretisk fysik, konkretiserade vikten att nå ut med vetenskap och hur viktigt det är att kommunicera forskning på rätt sätt. Han berättade också om sin entusiasm för Professor Magenta.

DSC_3850

Ulf Danielsson föreläser om mörk materia och mörk energi.

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, förstummade publiken med dystra men fantasieggande förutsägelser om universums öde genom att betrakta dess mörker i vidare bemärkelse. Publiken uppmanades att gå ut och titta på stjärnhimmelns mörker, vilket flera gäster enligt egen uppgift gjort när de kommit hem från festen.

DSC_3847

Publiken begrundar universums mörker.

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, talade om den idéhistoriska utvecklingen av indelning och om begreppet naturliga sorter, tanken att det finns ett inneboende, naturligt sätt att dela in världen på och att detta speglas i språket. Hon problematiserade även denna idé ur ett genus- och rasismperspektiv.

DSC_3933

Sara Strandberg liknar Higgsfältet vid ett snölandskap.

Sara Strandberg, lektor i experimentell partikelfysik på Stockholms universitet, beskrev sedan med inlevelse och skärpa Higgsfältet och den associerade Higgspartikeln. Sara berättade också om vikten av grundforskning.

En paus på en halvtimme utlystes för att smälta och diskutera intrycken från talen. I minglet hördes bl a Tor-Finn Malum-Fitje och Sivan Malberger, student i filosofi prata med Katarina Bendtz och astropartikelfysikern Johan Lundberg om reggae och om huruvida konsten måste kunna verbaliseras. Litteraturvetaren Daniel Pedersen hittade fältteoretikern Jonas Enander som han känner från politiskt engagemang i ungdomsåren. I vimlet sågs även Maria Johansson, skådespelare och biträdande producent på teater Giljotin som trots en hård arbetsdag hade stannat kvar och var djupt engagerad i en diskussion.

DSC_3759

Astropartikelfysikern Alexander Sellerholm (vänster) pratar med Ulf Danielsson (höger).

Cardiologen Carl-Göran Ericsson och ariktekten Julia Eriksson ställer frågor till Åsa Wikforss om hennes föreläsning.

Kardiologen Carl-Göran Ericsson och ariktekten Julia Eriksson ställer frågor till Åsa Wikforss om hennes föreläsning.

Naturvetenskapsstuderande Josefin Öjner pratar med med Katarina.

Naturvetenskapsstuderande Josefin Öjner pratar med med Katarina.

Samhällskunskapsläraren Linn Johansson.

Samhällskunskapsläraren Linn Johansson tror att Professor Magenta kan användas i undervisningssyfte på sista året i gymnasiet.

Den andra talarsessionen inleddes med Stephan Pomp, professor i teoretisk kärnfysik, som föreläste om de viktiga skillnaderna mellan vetenskap och kvasivetenskap. Hans tal finns här.

Tor-Finn Malum-Fitje, konststuderande vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm, föreläste om metaforer inom modern fysik. Han belyste deras styrka att frambringa nya idéer såväl som risken att de vilseleder och försvårar djup förståelse. Här är en länk till hans ljudverk ”The color of quarks”.

Bengt Gustafsson, professor emeritus i astrofysik vid Uppsala universitet, avslutade kvällens talarsession med att berätta om svarta hål och motivera varför de är intressanta ur ett forskningsperspektiv. Han klargjorde deras viktiga roll i utvecklingen och föreningen av kvantmekanik och relativitetsteori genom den så kallade informationsparadoxen.

Efter den sista talarsessionen avslutades kvällen med mingel och barhäng. I baren jobbade Professor Magentas ljudtekniker Filip Bonnevier hårt under assistans av Tony Melki, Maria Ström och Cecilia Bendtz. Ett gäng filosofer med Sara Packalén i spetsen åt äppelkaka och pratade med Per Larsson, kommunikatör på Stockholms universitet. Sammhällskunskapsläraren Linn Johansson och SVT-journalisten Helena Zachariasson hördes diskutera menscykelsmonitorering med kvantkemisten Jonas Sellberg. Musikern och kompositören Sebastian Bergström och hans flickvän, musikern Matilda Blomqvist, pratade med Katarina om framtida samarbeten. Lyssna på Sebastians musik här. Vetenskapsjournalisten Anna Davour diskuterade vetenskapen i modern Science Frictionlitteratur med Rickard Ström och SVTs vetenskapsredaktionschef Anna Schytt pratade med Bengt Gustafsson om populärvetenskapens kraft.

När alla gäster lämnat teatern visade det sig att kvällens kanske mest entusiastiska åhörare varit teaterljudteknikern Shorty, som hade trott att releasefesten skulle vara ett reklamjippo, och blivit glatt överraskad av temat. Han berättade att han läst mycket om svarta hål och kvantfysik.

DSC_3962

PS. På Teater Giljotin spelas för närvarande den kritikerrosade ”Astrov Tjeckov” med Josef Säterhagen i regi av Kia Berglund, ett hett teatertips!